Tất cả bài viết

  • Tấm tiêu âm bọc vải nỉ là gì?

    Tấm tiêu âm bọc vải nỉ là gì?

    News | 28/06/2021 lúc 14:35PM

    Bạn nghĩ rằng chỉ có những công trình như phòng thu, phòng hát, phòng nghe nhạc, những công trình đòi hòi tiêu chuẩn cao về xử lý âm học mới cần sử dụng các loại vật liệu tiêu âm. Quan điểm này đã trở nên lạc hậu. Ngày nay, trong...